HDMotorcycle Clubs ofte MC's - 32 regeltjes om te onthouden HD

 

Het hele MC verhaal wordt ook op de volgende webpagina's uit de doeken gedaan.

1 percent patch MC's - 32 regeltjes om te onthouden 1 percent patch

1. De leden van de MC’s zijn mensen. Dat wil zeggen dat ze, naast het vaak ruige uiterlijk en bezit van een zware motor, net als ons een job hebben, een relatie, kinderen, familie, hun dagelijkse beslommeringen, ziektes, en heel belangrijk: goeie en slechte dagen kennen. Je komt mensen tegen die je zullen accepteren, en je komt er tegen die –wat je ze ook te zeggen zou hebben- niets met je te maken willen hebben. Ben daar alert op. Dring jezelf niet op, je zou dat zelf ook niet plezant vinden als iemand dat bij jou zou doen.

2. MC’s hechten enorm veel waarde aan PROTOCOL en aan RESPECT.
Voor wat betreft PROTOCOL wil dat zeggen dat je duidelijk en helder moet zijn; wie je bent, bij welke club je hoort, wat je functie eventueel is en waarom je bijvoorbeeld bij ze op bezoek komt. Als je jezelf voorstelt aan een lid van een MC gebruik dan je volledige naam (geen bijnamen), en noem je functie als je bijvoorbeeld een aspirant-lid bent. Op deze manier weet het MC lid direct met wie hij te maken heeft. Later zal je duidelijk zijn waarom dit belangrijk is.
Voor wat betreft het RESPECT is het belangrijk dat je jezelf fatsoenlijk opstelt. Mocht je ze bezoeken in hun clubhuis; vergelijk dat met een bezoek van een onbekende in je eigen huiskamer. Niet meteen met de voeten op tafel dus. Binnen de wereld van motorclubs is een ongeschreven hiërarchie aanwezig waarbij de MC aan de top staat.

3. MC’s dragen zogenaamde COLORS. Dat is het logo van hun club met daarboven een balk waarin de naam van de club staat, onder het logo een balk met de plaats waar ze gevestigd zijn en de term MC meestal naast het logo. Op de voorzijde van hun vest dragen ze in kleinere balkjes de naam van de club en soms de functie die ze hebben aan meestal de linkerzijde van het vest. Op de rechterzijde vind je vaak een balk met een plaatsnaam waar ze exact gevestigd zijn, of tot welk CHAPTER ze behoren. Het logo wordt op de voorzijde ook vaak gedragen maar dan als een zilveren of gouden speld. Wanneer een club deze zogenaamde 3 delige patch niet draagt dan is het, volgens de ongeschreven regels, ook geen colorclub.
Sommige clubs hebben een driedelig logo dat alleen op de voorzijde van het vest gedragen wordt (vaak genaaid op een patch uit 1 geheel). Dit zijn FRONTPATCH clubs. Over het algemeen zijn dit clubs die graag een MC willen worden of een binding hebben met een bepaalde MC. Het is niet ongebruikelijk dat de MC haar leden rekruteert uit deze Frontpatch club. Een club kan nooit zomaar een colorclub worden. Velen hebben het geprobeerd, of doen dat nog, onder het motto “niemand bepaald wat ik doe of op mijn jas naai”. Besef dat dit soort acties door de reeds gevestigde clubs worden afgestraft; desnoods met geweld. Het is in de ogen van een MC een belediging om zomaar een colorclub op te starten; je zegt er eigenlijk mee dat hetgeen wat zij doen in jouw ogen te min is en dat je het beter zou kunnen dan dat zij het doen. De diverse posities die colorclubs hebben in een bepaald gebied/land zijn verworven posities en niet gekregen posities. Zo zijn ook de colors die een lid draagt verworven/verdiend en niet zoals bij tourclubs e.d. het geval is gekocht. Een patch die je kunt kopen mag je daarom ook nooit COLOR noemen.

Harley Dog

4. Begroet ze in het openbaar zoals je iedereen zou begroeten. Wacht met handen schudden totdat ze je daarvoor benaderen, het initiatief neem je niet zelf. Zeer zeker het zogenaamde ‘huggen’ is iets waarmee zeer voorzichtig moet worden omgegaan. Vervolg het contact op een treffen of een evenement ook niet met een uitgebreid verhaal over je vrouw, de kinderen, de hond en je laatste doktersbezoek maar hou het kort en zakelijk. Nogmaals; het initiatief tot contact ligt bij de ander in deze situatie. Uitgezonderd is de situatie wanneer je ze bezoekt in hun clubhuis; neem dan zelf het initiatief tot het handenschudden. Voel je niet genegeerd als ze je niet de hand willen schudden. Veel MC’s willen je (en je club) eerst beter leren kennen voordat ze je de hand schudden.
Let op: dit is een gevoelig van twee kanten afkomstig zijnde communicatieproces. Ook een MC lid zal jou voorzichtig benaderen.

5. Wanneer 2 of meer leden van een MC in gesprek zijn, of 2 of meer leden van verschillende MC’s, ga dan niet binnen gehoorafstand staan wachten totdat je ze kunt aanspreken/groeten maar houd gepaste afstand en verwijder jezelf als je ziet dat het langer duurt. Onderbreken is uiteraard uit den boze in deze situaties.

6. Enorm belangrijk; vertel NOOIT leugens, de halve waarheid, of dingen waarvan je niet zeker bent. Als je op een bepaalde vraag geen antwoord wil geven of iets niet weet is het in deze scene geaccepteerd als je aangeeft dat bepaalde informatie vertrouwelijke clubinformatie is waar je met derden niet over mag spreken, als ze gesteld zijn op een antwoord je het met de regioleider van je club zal overleggen. Of indien je iets niet weet verwijs je de persoon die de vraag stelde door naar iemand die hem wel verder kan helpen. Een MC-lid zal je hier niet raar op aankijken. Bereid je als bezoeker voor op vragen als ‘wat voor club zijn jullie’, ‘waar staan jullie voor’ en ‘wat doen jullie hier’.
Verwijs mensen met vragen bij voorkeur niet door naar een internetadres. Persoonlijk contact waarbij je elkaar aan kunt kijken is belangrijker en wordt meer gerespecteerd.

7. MC’s zijn clubs met alleen mannen. Hoe vervelend dit misschien ook is voor vrouwelijke leden van sommige clubs. We zullen moeten accepteren dat de MC wereld een mannenwereld is en het kan zelfs voorkomen dat een MC lid niet met een vrouw ‘zaken’ wil doen. Ook hier geldt; voel je niet genegeerd; vrouwen worden wel degelijk geaccepteerd maar niet altijd in de rol van ‘overleg partij’.

8. Als je iemand kent uit een MC club, gebruik zijn naam niet in zin van “oh, ik ken … dat is een goede vriend van me ”. Sommige clubs zien dit als een respectloze manier van het benaderen van hun club.
Wanneer je iemand uit een MC kent en je ontmoet hem op een openbare plaats als bijvoorbeeld een motortreffen laat het initiatief van het handenschudden bij hem liggen. Benader hem op voorzichtige groetende wijze. Dit lijkt misschien raar maar het kan zijn dat de MC die je kent bijvoorbeeld een probleem heeft, wat zeer serieus van aard kan zijn, met een andere MC die daar aanwezig is. Op dat moment kan het zo zijn dat de MC zich volledig inzichzelf keert en met geen enkele buitenstaander contact wil hebben voordat het probleem is opgelost. Het handenschudden kan voor de ‘tegenpartij’ een teken zijn dat JIJ bevriend bent met ze en dus ook hun tegenstander is. Het MC lid wijst je dus niet af op dat moment, maar neemt je in bescherming. Kom daar later ook niet uit jezelf op terug.

9. Stel geen vragen over de grootte van de club, hun regels, hun vrienden etc bij een eerste contact met iemand.

10. Spreek niet met leden van een MC over een andere MC; ook niet als een grapje of als vergelijkingsmateriaal. Advies is om sowieso niet over de club te praten als je ook niets van ze wilt; er blijft genoeg andere gespreksstof over.

11. Spreek nooit over de term OUTLAW club wanneer je met een clublid over zijn club praat. Spreek ook niet over bijvoorbeeld TV programma’s, bladen, etc waarin je de club gezien hebt tenzij het lid er eventueel zelf over zou beginnen (de kans daarop is overigens zeer gering).

12. Blijf jezelf en blijf bij je standpunten. Doe je niet interessant voor, schep niet op over wie je bent of wat je allemaal hebt meegemaakt of wil gaan doen. Denk eraan dat een MC de regel kent dat een MAN een MAN is en een WOORD een WOORD. Zorg dat je kan nakomen wat je verteld. De kernregel bij contact met een MC is dat je RESPECT geeft. Je zal zien dat je dan ook vanzelf respect terug krijgt; daar hoef je niet over te twijfelen. Behandel je ze echter als slecht/minder/dom/of erger, verwacht dan ook hetzelfde van ze terug.

13. Ken de standpunten van je eigen club als je naar een MC gaat en breng ze ook in praktijk. Een MC zal dit vaak ook van je verwachten.

14. Pas op wanneer je jezelf uitlaat over een MC en spreek nooit publiekelijk over ze. Mensen zijn vaak geïnteresseerd in pikante of spannende details. Je weet nooit tegen wie je praat of wie er meeluistert. Ook een supporter van een club, een familielid, etc kan het een en ander opvangen. Voor je het weet wordt er van een mug een olifant gemaakt en ontstaan er problemen. Vertel tegen buitenstaanders niet met welke clubs je contact hebt en waar je naar toe gaat of geweest bent en wie je er allemaal ontmoet hebt. Dit is strikt vertrouwelijke informatie die alleen van belang is voor leden van je club.

15. Wat binnen de club besproken wordt, blijft binnen de club. Voer buiten de vergaderingen en meetings met je eigen club geen discussies over clubregels/leden etc. Wanneer je contact hebt met een MC-lid sta dan volledig achter je club en spreek geen twijfels uit. Mocht je die toch hebben, bespreek ze met je club en niet met een buitenstaander. Spreek ook niet met een clublid op openbare gelegenheden/evenementen over de regels binnen je club of andere zaken die betrekking hebben tot de club. Wanneer een MC lid hoort dat je dit doet dan zal hij je al snel totaal niet meer serieus nemen.

16. Wanneer je om wat voor reden dan ook toch informatie over iets moet geven aan een lid van een andere club doe dit dan alleen in een persoonlijk gesprek en zeg niet meer dan strikt noodzakelijk is. Licht je clubgenoten ook in over het feit dat je aan een buitenstaander informatie hebt gegeven.

17. Wanneer je een clubpatch drager bent, bezoek andere clubs dan niet alleen. Je zult zien dat leden van een MC, die colors dragen, zelden alleen zijn. Ze zijn minimaal met 2 leden of bijvoorbeeld een lid en een prospect als ze ergens naar toe gaan.

18. Pas op met het openlijk supporter zijn van een MC wanneer je zelf lid bent van een club. Het dragen van bijvoorbeeld supportermateriaal kan in de ogen van sommigen iets zeggen over de wijze waarop je betrokken bent bij je eigen club. Wanneer je jezelf opstelt als een neutrale club is het van belang dat je ook echt neutraal bent. Dus bezoek je club A, dan moet je ook naar club B, C, etc. Ben voorzichtig hiermee. Wanneer je een veilige weg wilt bewandelen, bezoek clubs dan alleen op zogenaamde open evenementen.

19. Als een lid van een MC je vraagt je patch niet te dragen bij hen; doe dit dan ook niet. Verwittig de regioleider welke club het was. Ga zelf niet de held uithangen in dit soort situaties. Wanneer je de patch wel blijft dragen op zo’n moment besef dan dat je de wereld van de “colors” binnen stapt die verregaande consequenties heeft. Je staat er niet als individu op dat moment, maar je bent een ambassadeur van je club.

20. Als tijdens een evenement, of in een bepaalde café ofzo, staat aangegeven dat er geen colors gedragen mogen worden, doe dat dan ook niet. Besef dat, wanneer je het wel zou doen, je een eventuele club die aanwezig is en het gebod wel opvolgt zwaar beledigd.

21. Wanneer je een motorclub bezoekt die je niet kent, of waar je als club nog nooit contact mee gehad hebt, en je bezoekt hun clubhuis, overleg dan eerst of je jouw patch/colors bij hun binnen mag dragen. Vaak is dat geen probleem overigens, mits je het eerst maar gevraagd hebt.

22. Als je een clublid ontmoet en hij is samen met zijn vrouw/vriendin negeer haar dan niet!

23. Raak de motor van een MC lid NOOIT ongevraagd aan. Ook niet even gas geven of voelen. Ga er ook nooit zomaar op zitten. De reactie kan “verrassend” zijn.

24. Een prospect kun je herkennen aan de patch die hij draagt, Bijvoorbeeld een patch met de term PROSPECT erin of alleen een bottomrocker ( de onderste balk op de achterkant van het vest) met een MC aanduiding. Behandel een prospect te allen tijde als een volledig lid van de club. Besef dat een prospect, die druk en hard bezig is met het verdienen van zijn positie binnen de club, daar alles voor over heeft en het nooit zal accepteren dat een buitenstaander hem behandelt als een aspirant-lid.

25. Heb absoluut geen enkele twijfel over het feit dat een MC zichzelf zeer serieus neemt. Wanneer je in een conflict met ze geraakt dan zullen ze dat meestal snel laten weten aan je op duidelijke verbale wijze. Luister hiernaar want een tweede waarschuwing volgt meestal niet.

26. Raak de colors van een MC lid NOOIT aan. Ook niet als deze over een stoel hangen, op een motor liggen, aan een kapstok hangen. Op deze regel is geen uitzondering mogelijk. Overtreden hiervan wordt gezien als een zeer grove belediging en wordt meestal met het nodige geweld rechtgezet. Ga wanneer je een club bezoekt ook respectvol om met je eigen patch. Beschouw ze niet als colors als ze dat ook niet zijn. Maar wanneer het gaat om een backpatch die verdiend is en niet gekocht is (en dus in de ogen van een MC onder de colors kan vallen); laat ze dan ook zien dat deze veel voor je waard is. Dus gooi hem niet op de grond, gebruik hem niet als hoesje voor over een barkruk of hang hem niet als versiering aan je motor. MC leden zien hun vest met de daarop genaaide patches als een hoogstpersoonlijk eigendom dat staat voor alles wat ze willen uitdragen. Wanneer jij dat niet doet dan zullen zij je club niet snel serieus nemen.

27. Let op het gedrag van je mede clubleden wanneer je in contact bent met een andere club. Wat doen ze, drinken ze, worden ze te luid of te grappig. MC leden gaan ervan uit dat wanneer 1 lid van een bepaalde club zich misdraagt dat een probleem is met de gehele club. Corrigeer je “broeder” direct en verlaat indien nodig direct de situatie met hem. Zoals hierboven al omschreven zijn MC leden zeer scherp gericht op de patch die je draagt en zullen ze mensen die dezelfde patch dragen ook op hetzelfde afrekenen/beoordelen of in positieve zin respecteren. Bedenk dus altijd dat je niet alleen bent (ook al zou je dat fysiek wel zijn) maar dat je de naam van een complete club inclusief een soms behoorlijke clubhistorie met je meedraagt.

28. Laat elkaar nooit alleen. Loop niet even alleen naar buiten om een luchtje te scheppen. Zie je dat iemand het toch onverhoopt doet, vergezel hem dan direct. Je zult zien dat MC leden dat ook doen. Loopt een MC lid bijvoorbeeld naar buiten uit een clubhuis om iets uit een auto te halen; een prospect of medelid zal op de achtergrond aanwezig zijn.

29. De term BROEDER of BROTHER of BRO heeft een zeer speciale lading binnen de MC wereld. Je bent niet zomaar iemands BROEDER. Daar gaat een langere tijd aan vooraf en het betekent een volledige toewijding naar elkaar in leuke en minder leuke tijden. Wanneer je een lid van een MC zomaar broeder gaat noemen dan is dat een belediging naar zijn broeders binnen zijn club; je stelt je namelijk op als gelijke aan hen, wat je niet bent in hun ogen.

30. Wanneer je een introducé mee wilt nemen naar een bepaalde club, vraag dan eerst om toestemming bij deze betreffende club, uitgezonderd de open support-party’s uiteraard. Stel nooit zomaar je vrienden die geen lid zijn van je club zomaar voor aan leden van een MC.

31. Wanneer je een MC bezoekt ben dan voorzichtig met het op slot zetten van je motor met een stuk of 3 zware kettingen. MC’s hebben vaak beveiliging rondom het clubhuis en zien het wederom als een belediging wanneer je aangeeft dat je ze in principe niet vertrouwt als het op beveiliging van hun clubhuis aankomt. Je zult zien dat motoren die bij een clubhuis staan vaak niet op slot staan, met de helm op het stuur en soms zelfs nog de sleutels op het contact. Wanneer je jezelf hier onprettig bij voelt kun je uiteraard wel de sleutels uit het contact halen zonder daarmee problemen te veroorzaken maar ben voorzichtig met een compleet arsenaal aanleggen aan motorbeveiliging. Zeker als een prospect de parkeerplaats bewaakt.

32. De MC’s kennen een bepaalde rangorde met bepaalde functies. Wanneer je contact hebt met een MC probeer dan zo snel mogelijk te ontdekken wie wie is. Over het algemeen worden de functies op een patch gedragen op de voorzijde van de jas, meestal aan de linkerzijde onder de clubnaam. Hierover meer op deze pagina.

 

Het hele MC verhaal wordt ook op de volgende webpagina's uit de doeken gedaan.

 

It’s a difficult journey that many just cannot manage.
Those that make it, wouldn't live any other way...!

HDGetekend: Rijder17ra

Harley-Davidson® - Harley® - Davidson - H-D® - Harleykalender - kalender - meeting - treffen - samenkomst - verzameling - event - evenement - dag - avond - nacht - biker day - bikerdays - bikerday - rally - rally's - rallies - agenda - Harley dag - Harley dagen - agenda - Flathead - Panhead - Shovelhead - Evolution - TwinCam - Twin cam - Revolution - FLH - FLT - FXR - FLS - VRSC - WLA - WLC - dresser - touring - softail - springer® - Ultra - sportster® - dyna - fatbob - Fat Boy® - Fatboy - street bob - super glide - wide glide - fatboy - nightster - nighttrain - rocker - cross bones - X-bones- heritage - road king® - roadking - Tour Glide- Electra - Glide - V-ROD - Night Rod - CVO - custom - classic - nostalgic - nostalgia - standaard - standard - special - low - Screamin Eagle - S&S - rider - Rijder17ra -Rijder17 - Rijder17A - rijder17ra.com - 17A, 17RA - 350cc - 500cc - 750cc - 883cc - 1200cc - 1340cc - 1450cc - 1600cc - 1800cc - Harley Davidson Motor Cycles - Free - Online - On Line - Feiten - Info - Informatie - Motorcycles - Motorcycle - Bike - Bikes - Sportster - Motor Cycles - Parts - Onderdelen - Banden - Bandenspaning - streetparty - motortreffen - treffens - onderhoud - maintenance - pinksteren - pinkstertreffen - Softail - Custom - Boots - schoenen - Jackets - Jassen - Road King® - Accessories - Fat Boy® - Dyna - Kleding - HD Clothes - Motor Cycles - Kledij - Fatboy - Modellen - Motor Cycles - Motorblokken - Engines - Uitlaat - uitlaten - Covers - Logos - Helmen - Wielen - Rod - Motor Cycles - Electra Glide - Street Glide - Rocker - Stickers - T Shirt - Tee Shirts - Trikes - Lederen jassen - leather Jackets - Motor Cycles - Museum - Screaming Eagle - Seats - Zadels - Sportster® 883 - Motor Cycles - Nightster - Night Train - Geschiedenis - Trike - Harley Davidson® Motor Cycles - Saddle Bags - Zadeltassen - Saddlebags - Motorcycle Parts - Motor Cycles - Banden - Tires - Night Rod - Patches - Hoeden - Harley Davidson® Motor Cycles - Brillen - Eyewear - Crossbones - Gereedschap - Tools - Motor Cycles - Collectibles - Road King Classic - Harley Davidson® Motor Cycles - Gifts - Verzekering - Motor Cycles - Sidecar - Emblemen - Zonnebrillen- Sunglasses - Handschoenen - Motor Cycles - Riemen - Merchandise - Spiegels - Signs - Belt - Buckles - Women - Motor Cycles - Men - Exhaust Pipes - Zadels - Avontuur - Adventure - Harley Davidson Motor Cycles - Regenkledij - Rain Gear - Motor Cycles - Harley Davidson® Motor Cycles - Vlaggen- Flags - Motorclothes - Motors - Motor Cycles - Harley Davidson Motor Cycles® - Ring - Product - Herley - Horley - Hurley - Motor Cycles - Davidsan - Davidsons - Harleydavidson - Harly - Davison - Harleys - Motor Cycles - Hadee - Harly - Harli - Harlie - HOG - H.O.G.®